ขอเชิญทุกท่าน “ชม” และ “แชร์” “สื่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร ในยุค New Normal” (เวอร์ชั่นภาษาไทย)

สื่อสร้างความเชื่อมั

Read more

สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30-16.00 น.ผ่านระบบออนไลน์..

สถาบันพัฒนาบริหารศาส

Read more

สวพ. ขอเชิญนักวิจัย มรส. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงาน ได้บริการวิชาการแก่ชุมชนในระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม cisco webx…

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐธิดา ศรีราชยา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในระดับสูงสุดประจำเดือนมีนาคม 2564

Read more

ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด นำทีม มรส. ร่วมลงพื้นที่สำรวจและศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 5

Read more

ผู้บริหารและคณาจารย์ มรส. เข้าหารือเตรียมการเปิดหลักสูตรและการวิจัยด้านนวัตกรรมการให้บริการเชิงสุขภาพของผู้ประกอบการโรงแรมอ่าวไทยตอนบน เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจในยุค New Normal (เกาะสมุย-เกาะพงัน-ดอนสัก-บ้านดอน-ตาขุน-ขนอม-ชุมพร)

วันอังคารที่ 30 มีนา

Read more

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ นำทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่สำรวจและศึกษาบ้านโบราณสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. 2312) ณ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 24 มี

Read more