สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรทิพย์ วิมลทรง สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในระดับสูงที่สุดประจำเดือนมกราคม 2564