1625031
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
11
159
1335
1625031

[  SRU Research Information System ]


   

       

R-database System 


 [  Download ... ประกาศ ทุนวิจัยสถาบัน ประจำปี 2559 ]

                                      

                ประกาศมหาวิทยาลัย          แบบ ว1.ด.


 [  Download ...   Proceedings of SRU National Research Conference 11th (2015)  ]


 SRU-Research Center System [ SRU-RCS ] -under construcion -


                        

   R-policy         R-clinic             R-DSS     R-information     R-fund


 

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559...
  04-03-2559   รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559...
 
ภาพและเอกสารประกอบการบรรยายโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ครั้งที่ 3
  20-01-2559   ภาพและเอกสารประกอบการบรรยายโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ครั้งที่ 3
 
ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยฯ 2559
  04-01-2559   ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยฯ 2559
 
ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความผลงานวิจัย
  04-01-2559   ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความผลงานวิจัย
 
ประกาศ รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
  16-07-2558   ประกาศ รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
 
ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559
  16-07-2558   ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559
 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.โสภณ บุญล้ำ และคณะ ที่ได้รับรางวัลจัดนิทรรศการดีเด่นจากงาน ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช...
  22-05-2558   ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.โสภณ บุญล้ำ และคณะ ที่ได้รับรางวัลจัดนิทรรศการดีเด่นจากงาน ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช...
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 4 ซึ่งในส่วนของนิทรรศการ....
  22-05-2558   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 4 ซึ่งในส่วนของนิทรรศการ....
 
อ่านทั้งหมด...