1666215
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวานนี้
เข้าชมอาทิตย์นี้
รวมจำนวนทั้งหมด
11
209
2283
1666215

[  SRU Research Information System ]


   

       

R-database System 


 

มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญนักวิจัย บุคลากร สถาบันอุดมศึกษา ร่วมส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2...
  22-09-2559   มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญนักวิจัย บุคลากร สถาบันอุดมศึกษา ร่วมส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2...
 
ขอเชิญนักวิจัย บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา ร่วมส่งผลงานวิจัยในการประชุม “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2559 หัวข้อ “โรงเรียนบันดาลใจ: CREATIVE SCHOOLS”
  22-09-2559   ขอเชิญนักวิจัย บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา ร่วมส่งผลงานวิจัยในการประชุม “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2559 หัวข้อ “โรงเรียนบันดาลใจ: CREATIVE SCHOOLS”
 
มรส.คว้ารางวัล Bronze Award จากนิทรรศการ «หนอนเลี้ยงง่าย ทำเองได้ หายจน» ...เกษตรกรพ้นวิกฤต โดย ผศ.โสภณ บุญล้ำ และคณะ ในงาน «มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559»
  25-08-2559   มรส.คว้ารางวัล Bronze Award จากนิทรรศการ «หนอนเลี้ยงง่าย ทำเองได้ หายจน» ...เกษตรกรพ้นวิกฤต โดย ผศ.โสภณ บุญล้ำ และคณะ ในงาน «มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559»
 
Internattional conference On Education...
  25-07-2559   Internattional conference On Education...
 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...
  13-07-2559   ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...
 
ด่วน รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  13-07-2559   ด่วน รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถเสริมทักษะนักจัดการข้อมูลเพื่อการนำใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่ความร่วมมือ วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม  2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม...
  11-07-2559   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถเสริมทักษะนักจัดการข้อมูลเพื่อการนำใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่ความร่วมมือ วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม...
 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”
  05-07-2559   ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”
 
อ่านทั้งหมด...