การแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ประจำวันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2564) โดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ได้อ้างข้อมูลจาก “ราชภัฏโพลล์” ชี้สัญญาณเน็ต-ความเมื่อยล้าคือปัญหาใหญ่การเรียนออนไลน์

“ราชภัฏโพลล์&#

Read more

สวพ.ขอเชิญชวนนักวิจัย มรส. ส่งคำคมด้านงานวิจัยเชิงพื้นที่เข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัล รวมทั้งสิ้น 6,000 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติครั้งที่ 10 2564

–> ขอเรียนเ

Read more

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง 2021

#สถิติเพื่อการวิจัยท

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอแผนงานและโครงการวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 21-22 ธ.ค. นี้…..

……&#8230

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนา…

ผู้สนใจส่งผลงานด้วยต

Read more

ประชาสัมพันธ์ ววน.เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยหรือนวัตกรรม งบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 (จากเดิมงบประมาณแผ่นดิน)

……&#8230

Read more