ขอแสดงความยินดีกับ “น้องกิ่ง” นางสาวกิ่งกมล ชูแก้ว เจ้าหน้าที่วิจัย ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชู “บุคลากรดีเด่น”

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2564) ณ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอแสดงความยินดีกับ “น้องกิ่ง” นางสาวกิ่งกมล ชูแก้ว เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชู “บุคลากรดีเด่น” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการ
แทนอธิการบดี ประธานในพิธีเป็นผู้มอบเกียรติบัตรฯ ในงานวันคล้ายสถาปนาราชภัฏก้าวแรกของปีที่ 48 ครั้งนี้