สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง 2021

เพื่อความต่อเนื่องในการอบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยที่ใช้ได้จริงในปีที่ผ่านมา ในปีนี้สมาคมฯได้เพิ่มความหลากหลายของหลักสูตรและเนื้อหาเพื่อตอบสนองในเรื่องของการทำวิจัย โดยมีทั้งหมด 4 หลักสูตร
–>หลักสูตร 1 การกำหนดโจทย์การวิจัยและการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย
–>หลักสูตร 2 การแปลผลและการเขียนรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
–>หลักสูตร 3 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R
–>หลักสูตร 4 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
**ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 1,500 หรือท่านที่สนใจทั้ง 4 หลักสูตรลดเหลือ 5,000 บาท
สมัครด่วน >>> bit.ly/35luQf5
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุทัศน์ แจ้โพธิ์
โทร/line ID 080-597-2894
เฟสบุ๊ค facebook.com/arm.red.94