สถาบัน​วิจัยและพัฒนา​ มรส.​ร่วมเปิดศูนย์​ส่งเสริม​เทคโนโลยี​ภาคอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่​ 20​ สิงหาคม​ 2563​ ผศ.ดร.พงษ์​ศักดิ์​ นพรัตน์​ รองผู้อำนวยการสถาบัน​วิจัย​และพัฒ​นา​ เข้าร่วมพิธีเปิด
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม​ และร่วมฟังเสวนา​ เรื่อง​ การส่งเสริมเทคโนโลยี​ภาคอุตสาหกรรม​หลัง
​ COVID 19 ณ ห้อง Innovation Gallery ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์