บรรยากาศ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562″ (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร