การประชุมนานาชาติในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และผลกระทบของมัน (ic4ir)

………การประชุมนานาชาติในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และผลกระทบของมัน (ic4ir) เสนอค่าลงทะเบียนสละสิทธิ์
สำหรับนักเรียนเพื่อสมัครค่าการประชุมสละสิทธิ์หนึ่งควร;
………1) ส่งแบบนามธรรมหรือกระดาษเต็มได้ที่ https://easychair.org/conferences/?conf=ic4ir2019 ภายในวันที่
30 พฤศจิกายน 2018
………2) ส่งใบสมัคร e-mail ไปที่ wuird.walailak@gmail.com
สำรหับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ic4ir.wu.ac.th/