อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานวิจัยและวิพากย์ผลงานวิจัย ~เส้นทางอารยธรรมศรีวิชัย จ.สุราษฎร์ธานี~ 18-19 มิ.ย. 2561 @ ขนอม คาบาน่า บีช รีสอร์ท NST