สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอเชิญร่วมงานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธนนต์ ก่อเกียรติสกุลสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในระดับสูงสุดประจำเดือนพฤษภาคม 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาข

Read more