วช.แจ้งเลื่อนประชุมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ

……สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ได้กำหนดจัดประชุมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30-12.30 น. ณ โรงแรม
พูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ (Pullman Bangkok King Power Hotel) นั้น
…..วช.ขอแจ้งเลื่อนการประชุมจากวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เป็น วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.30-12.30 น.
ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ (Pullman Bangkok King Power Hotel) โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
การประชุมได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2563 ผ่าน QR Code