สถาบันวิจัยฯ ปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการแผนงานวิจัย ภายใต้โครงการ Food Valley – อุทยานแห่งอาหารบนฐานผลิตผลทางการเกษตรและการแปรรูปของภาคใต้ วันนี้ (8 กันยายน 2563) เวลา 12.00 น. เพื่อคัดเลือกโครงการส่งไปยังหน่วยบริหารจัดการแผน ขณะนี้มีนักวิจัยส่งมาแล้วจำนวน 2 แผนงานวิจัย