17 ธันวาคม 2562 สวพ.จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยกับบุคลากร

สถาบันฯ ร่วมกับูศูนย์คอม. ได้ยกระดับการบริหารจัดการงานวิจัย โดยร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ขณะนี้เสร็จสิ้นถึงขั้นตอนการทดสอบระบบ คาดว่าจะใช้ได้จริงเร็วๆ นี้