พลิกประวัติศาสตร์ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัล Platinum Award ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี