มรส.คว้ารางวัล Bronze Award จากนิทรรศการ “หนอนเลี้ยงง่าย ทำเองได้ หายจน” …เกษตรกรพ้นวิกฤต โดย ผศ.โสภณ บุญล้ำ และคณะ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)” เรื่อง “หนอนเลี้ยงง่าย ทำเองได้ หายจน” …เกษตรกรพ้นวิกฤต ผลงานวิจัยของ ผศ.โสภณ บุญล้ำ อาจารย์จุฑามาศ กระจ่างศรี และอาจารย์จิรวัฒน์ มาลา ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559 ซึ่งจากนิทรรศการดังกล่าวสามารถคว้า รางวัล Bronze Award ถ้วยรางวัลจาก เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กิจกรรม Thailand Research Expo 2016 Award