ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ABC สุราษฎร์ธานี วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุม ABC สุราษฎร์ธานี “รู้รอบทิศ อ่าวบ้านดอน” วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง “โอกาสและ ความเสี่ยงของสุราษฎร์ธานี : เสียงสะท้อนจากพื้นที่” โดย…นายชลอศักดิ์ วาณิชย์เจริญ นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล ดร.อนัญญา เจริญพรนิพัทธ นายทวีศักดิ์ สุขรัตน์ และดำเนินการอภิปราย รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ และการนำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งนิทรรศการที่น่าสนใจมากมาย สนใจสอบถาม รายละเอีดได้ที่ โทรศัพท์ 0-7735-580